o nas
współpraca
kontakt
en

Polska Platforma Tańca w Gdańsku, 5-8 września 2019

Polska Platforma Tańca jest wydarzeniem skupiającym uwagę całego kraju oraz licznego grona międzynarodowych gości wokół sztuki tańca i choreografii. To nie tylko przegląd produkcji tanecznych, wybranych w trybie konkursowym, który ma na celu wyłonienie oraz promocję najciekawszych i oryginalnych spektakli powstałych w Polsce lub zrealizowanych przez polskich twórców, ale także prezentacje Open Platform, czyli forma promocji polskich twórców sztuki tańca i choreografii na arenie międzynarodowej, jak również cykl paneli dyskusyjnych i liczne wydarzenia towarzyszące. Głównym organizatorem Polskiej Platformy Tańca jest Instytut Muzyki i Tańca. Przedstawicielki Fundacji Polka dot w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Teatru Dada von Bzdülöw wygrały konkurs ofert na współorganizację tego istotnego wydarzenia.

Gdańsk będzie wyjątkowym gospodarzem Polskiej Platformy Tańca w 2019 roku, nie tylko ze względu na znaczenie jakie miał i nadal ma w historii rozwoju polskiego tańca współczesnego, mając na myśli dynamicznie działające tu środowisko artystów tańca, czy bogatą infrastrukturę kulturalną miasta, lecz także odwołując się do niepowtarzalnego genius loci Gdańska, jako wielokulturowego miasta wolności - „Europejskiego Portu Tańca”, gdzie tradycja i nowoczesność kreują taniec na nowe czasy; gdzie otwartość na różnorodność oraz wolność obywatelska, duchowa i artystyczna tworzą wyjątkową atmosferę nieustannych zmian; inspirującą zarówno do podejmowania tematów nieoczywistych, jak i do twórczego zaangażowania się w relacje społeczne i środowiska lokalne. Przemiany społeczno-polityczne, które dokonały się w Gdańsku dowodzą bowiem, że zawsze było to miasto rewolucyjne i krytyczne wobec zachodzących przemian społecznych. Obecnie Gdańsk jest także liderem pod względem wdrażania modeli integracji imigrantów, co również w tym kontekście umożliwia widzieć to miasto jako „Europejski Port Tańca”, czyli ośrodek wymiany kulturalnej, w którym taniec może stać się jednym z katalizatorów pozytywnych przemian. Poza wszystkimi historycznymi, społecznymi i kulturalnymi uwarunkowaniami, Gdańsk przyciąga także ludzi sztuki otwartością tutejszych instytucji kultury, które chętnie włączają taniec w swój repertuar wydarzeń artystycznych. Gdańsk widziany jako otwarty krajobraz przemian, to także idealne miejsce na rezydencje artystyczne, nastawione na relację z kontekstem lokalnym, bliskością natury, czy głębokim wnikaniem w wielowarstwową tkankę miasta. Chcielibyśmy wierzyć, że organizacja Polskiej Platformy Tańca w 2019 roku w Gdańsku, poprzez współpracę i jednoczesne zaangażowanie wielu artystów i instytucji kultury, pomoże przyczynić się też do wypracowania nowych modeli interdyscyplinarnych rezydencji dla tancerzy i choreografów.

Jako prestiżowe wydarzenie organizowane co dwa lata przez Instytut Muzyki i Tańca w jednym z polskich miast, staje się swoistym świętem tańca, przeglądem spektakli, na który zjeżdżają się przedstawiciele instytucji i organizacji z całej Europy i świata, zainteresowani zarówno sztuką tańca, jak i kulturą danego kraju. Gospodarzem Polskiej Platformy Tańca w 2019 roku będzie Gdańsk, dzięki dr Katarzynie Pastuszak i Urszuli Zerek oraz Stowarzyszeniu Teatr Dada von Bzdülöw, których oferta wygrała konkurs, a ogłoszenie tej decyzji w sierpniu 2018 roku zostało przyjęte z wielką satysfakcją i radością całego trójmiejskiego środowiska artystycznego jak i spotkało się z wieloma głosami wsparcia z całego kraju.

Do tej pory swój udział w realizacji Polskiej Platformy Tańca w Gdańsku w 2019 roku, w formie zaprezentowania na swoich scenach wydarzeń z programu, potwierdziły następujące instytucje partnerskie: Teatr Wybrzeże, Gdański Teatr Szekspirowski, Opera Bałtycka, Miejski Teatr Miniatura, Europejskie Centrum Solidarności, Klub Żak, Nadbałtyckie Centrum Kultury wraz z Centrum św. Jana, Instytut Kultury Miejskiej; aktualnie w Trójmieście działa także wielu artystów i wiele zespołów, poruszających się w unikatowo odmiennych estetykach, przez co również odzwierciedla się wielopłaszczyznowość polskiej sceny tańca; spośród twórców i zespołów wymienić należy m.in. Teatr Dada von Bzdülöw, Teatr Patrz mi na usta / Teatr LEON, Kino Variatino, Sopocki Teatr Tańca, Teatr Amareya, Good Girl Killer, TO-EN Butoh Company, Dzikistyl Company, Trójmiejski Kolektyw Twórczy; Annę Steller, Aurorę Lubos, Ulę Zerek, Natalię Murawską, Katarzynę Wolińską, Danutę Chmielewską.

Cechą najważniejszą współcześnie działającego środowiska zdaje się być zatem jego różnorodność, dojrzałość i otwartość na nowe doświadczenia, wymianę i współpracę. Po wyjątkowej passie lat 90-tych, kiedy Gdańsk jawił się jako najważniejsze miejsce na tanecznej mapie Polski, gdzie rodziły się nowe trendy, od połowy XXI-wieku miasto, a tym samym jego twórcy, znaleźli się w nowej, wymagającej rzeczywistości, coraz częściej wypełnianej postępowymi i atrakcyjnymi inicjatywami. Silnym atutem w rękach trójmiejskiego środowiska tanecznego stało się bliskie współdziałanie ze sobą artystów wielu dziedzin sztuki - muzyków, kompozytorów, artystów wizualnych, poetów, co umożliwiło twórczą wymianę doświadczeń jak i wzajemne dopełnianie się; warto przywołać choćby takich twórców jak: Pink Freud, Trupa Trupa, Nagrobki, Adam Witkowski, Krzysztof Arszyn Topolski, Michał Gos, Mikołaj Trzaska, Joanna Duda, Małgorzata Walentynowicz, Stefan Wesołowski, Magdalena Mellin, Anna Kalwajtys, Angelika Fojtuch, Honorata Martin, Gosia Golińska, Katarzyna Swinarska, Anna Królikiewicz, Robert Sochacki.

Wierzymy, że organizacja tego wydarzenia w Gdańsku i pokazanie miasta właśnie jako „Europejskiego Portu Tańca”, wraz z jego wszystkimi atutami, przed wielokulturowym gronem gości i artystów z Europy i świata, pozwoli nam otworzyć się na nowe horyzonty jak i dać impet do długofalowego i dynamicznego rozwoju zarówno całemu środowisku tańca jak i życiu kulturalnemu w naszym mieście.

Więcej informacji o Polskiej Platformie Tańca na stronie: polskaplatformatanca.pl